polski english deutsch
ośrodek przyjazny rowerzystom ośrodek przyjazny rowerzystom 2

Karta Stałego Klienta

 

Karta Stałego Klienta Hotelu Podium

Specjalnie dla naszych gości wprowadzamy Kartę Stałego Klienta - tak aby pobyt w Hotelu Podium zawsze Państwo miło wspominali i chętnie do nas wracali. Dzięki Karcie otrzymacie Państwo jeszcze lepsze ceny na usługi hotelowe oraz gastronomiczne w naszym Hotelu.

 

 

Regulamin Karty Stałego Klienta Hotelu*** Podium w Wiśle.
 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Karta Stałego Klienta („Karta”) jest kartą imienną.

 2. Karta wydawana jest przez Hotel Podium w Wiśle, osiedle Bajcary 13 („Hotel”).

 3. Posiadaczowi Karty Stałego Klienta („Stały Klient”) przysługują przywileje wyszczególnione w §4.

 4. Przywileje Karty Stałego Klienta są ściśle z związane ze Stałym Klientem, którego dane osobowe zostały określone w Formularzu – Karty Stałego Klienta Hotelu Podium.

 5. Przywilejów Karty Stałego Klienta nie można zbywać lub przenosić na rzecz osób trzecich. Preferencyjna cena za nocleg dotyczy jednorazowo tylko 1 pokoju - zamieszkałego przez Stałego Klienta.

 6. Dokonanie 2 lub więcej następujących po sobie rezerwacji w Hotelu liczone jest jako jeden pobyt.

 7. Przywileje związane z Kartą Stałego Klienta nie mogą być łączone z innymi promocjami organizowanymi przez Hotel.

§2 Warunki otrzymania Karty

W celu uzyskania Karty należy:

 1. Wyrazić chęć otrzymania Karty w Recepcji Hotelu Podium.
 2. W okresie ostatnich 24 miesięcy, poprzedzających uzyskanie Karty skorzystać z usług hotelowych i gastronomicznych Hotelu Podium o łącznej wartości 3 000,00brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto).
 3. Wypełnić formularz i zaakceptować warunki wyrażone w Formularzu – Karty Stałego Klienta Hotelu Podium.

§3 Korzystanie z Karty

 1. Karta jest akceptowana przy dokonaniu rezerwacji pobytu w Hotelu drogą telefoniczną lub mailową w recepcji hotelowej, z wyłączeniem rezerwacji zawartych w agencyjnym systemie sprzedaży, np. booking.com.

 2. W przypadku dokonywania rezerwacji pobytu w Hotelu, Stały Klient powinien poinformować recepcję o fakcie jej posiadania.

 3. Warunkiem uzyskania przywilejów wyszczególnionych w §4 jest poinformowanie o posiadaniu Karty recepcji hotelowej najpóźniej w dniu przyjazdu, podczas procedury meldunkowej przed rozpoczęciem pobytu w Hotelu.

 4. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację lub Stałego Klienta nie będzie honorowana.

 5. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, Stały Klient może bezpłatnie otrzymać nową, po wcześniejszej weryfikacji danych i wszystkich kryteriów przyznawania Karty Stałego Klienta.

§4 Przywileje wynikające z posiadania Karty

 1. Dłuższa doba hotelowa - zameldowanie od godziny 14:00, wymeldowanie do godziny 13:00.

 2. Rabat gastronomiczny - 5% zniżki na usługi gastronomiczne oraz napoje w Hotelu.

 3. Rabat 25% na usługi hotelowe.

 4. Słodka niespodzianka na przywitanie w pokoju.

 5. Rabat pakietowy – specjalna cena dla Stałych Klientów w pakietach pobytowych obowiązujących okresowo w Hotelu.

 6. Rabaty u partnerów Hotelu Podium określone w załączniku nr 1.

 7. Pierwszeństwo na liście oczekujących w przypadku braku wolnych pokoi.

§5 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia wydane przez Dyrekcję Hotelu Podium.

 2. Karta jest ważna bezterminowo od momentu akceptacji Regulaminu.

 3. Hotel Podium zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty lub jej unieważnienia. Unieważnienie Karty może nastąpić w szczególności w przypadku rażącego naruszenia Regulamin Hotelu przez Stałego Klienta.

 4. Hotel Podium zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i zobowiązuje się informować Stałych Klientów o tych zmianach za pośrednictwem strony internetowej www.hotelpodium.pl bądź w korespondencji bezpośredniej.